مسکن پرشیا

محصولات

در این بخش شما می توانید به صورت نامحدودو با قابلیت گروه بندی به معرفی محصولات و خدمات خود بپردازید که در ابتدا گروه محصول با قابلیت نمایش عکس و بزرگنمایی آن به همراه عنوان و چکیده ای از توضیح محصول می باشد با این امکان که با کلیک بر روی محصول ، کابر وارد جزئیات محصول مورد نظر شده و می تواند اطلاعات کامل از خدمات شما را داشته باشد .

مجتمع کلاسیک سال 1390

مجتمع کلاسیک سال 1390

مجتمع پرشیا سال 1384

مجتمع پرشیا سال 1384

مجتمع باران سال 1389

مجتمع باران سال 1389